Evaluarea cunostintelor (anul universitar 2017-2018): EXTRAS DIN REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (Anexa HS nr. 127/27/09/2017)

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CATRE STUDENTI

Până pe 15 ianuarie 2018 are loc EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CATRE STUDENTI, semestrul 1, anul universitar 2017-2018. Acesta se va desfasura conform „Metodologiei de evaluare a cadrelor didactice de catre studenti” aprobată în ședința Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti din data de 13 Decembrie 2017.Adresa aplicației: http://campus-virtual.ase.ro/Evaluare_ASE/index.asp

OPORTUNITĂȚI ANGAJARE

Detalii...

PREZENT ȘI VIITOR

În contextul actual al societăţii informaţionale şi al unei economii bazate pe cunoştinţe, facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pregăteşte economişti cu o dublă competență, atât contabilă, cât şi informatică.... citeste mai departe

 

Istoric

ISTORIC

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune are o veche tradiţie în cadrul învăţământului economic românesc, începuturile acesteia fiind regăsite în disciplinele de contabilitate prevăzute în planurile de învăţământ ale Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. Învăţământul superior contabil se autonomizează ca structură ... citeste mai departe

Parteneri