ADMITERE MASTERAT CIG 2018

Program de masteratTotal locuriLocuri bugetParteneriate

Analiza financiara si evaluare

74 11 ANEVAR

Audit financiar si consiliere

73 11

Business services*

47 ** ABSL

Concepte si practici de audit la nivel national si international

74 12 CECCAR

Contabilitate internationala

59 12 CECCAR

Contabilitate, audit si informatica de gestiune

73 38 CECCAR

Contabilitate, audit si informatica de gestiune în limba engleza

74 36 CECCAR, Amsterdam

Contabilitate, control si expertiza

73 11 CECCAR

Contabilitatea afacerilor*

49 - CECCARACCA

Contabilitatea si fiscalitatea entitatilor economice

73 11 CECCAR

Drept antreprenorial

75 -

Tehnici contabile si financiare de gestiune a afacerilor

59 12 CECCAR, CIMA

*Programe de masterat care au conditii speciale de admitere
**La programul Business services, pentru anul universitar 2018-2019 ABSL va achita taxele de scolarizare pentru 30 de studenti.

Observatie: Repartizarea detaliata a locurilor pentru români de pretutindeni, cont propriu valutar, etc. poate fi consultata aici

 În atentia  absolventilor Licenta IF+ID  care vor sustine
examenul de FINALIZARE IULIE 2018: 

OPORTUNITAtI ANGAJARE

Detalii...

PREZENT sI VIITOR

În contextul actual al societatii informationale si al unei economii bazate pe cunostinte, facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune pregateste economisti cu o dubla competen?a, atât contabila, cât si informatica.... citeste mai departe

 

Istoric

ISTORIC

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune are o veche traditie în cadrul învatamântului economic românesc, începuturile acesteia fiind regasite în disciplinele de contabilitate prevazute în planurile de învatamânt ale Academiei de Înalte Studii Comerciale si Industriale. Învatamântul superior contabil se autonomizeaza ca structura ... citeste mai departe

Parteneri