Cerere pentru alegere tema DISERTATIE 2017

ANUNȚ

În atenția studenților de la toate programele de masterate Anul II 2016-2017

Completarea cererii tip pentru alegerea TEMEI DE DISERTAȚIE pentru anul universitar 2016-2017 se face în perioada: 7,8,9,10.noiembrie -2016 între orele 9,00- 13,00 la departamentele:

- CONTABILITATE ȘI AUDIT - clădirea Eminescu parter/ sala 1011

- ANALIZA ȘI EVALUARE ECONOMICO-FINACIARĂ –clădirea - Centrul de calcul etaj 5/ sala 2519

- INFORMATICĂ DE GESTIUNE clădirea Eminescu etaj 1/ sala 1103

Cererea tip și temele de disertație sunt disponibile aici: