Admitere

Cine suntem noi?

• Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG) pregăteşte economişti ce au dublă competenţă: în domeniul contabilităţii, respectiv în cel al informaticii de gestiune. Aceasta reprezintă un pilon important al educaţiei universitare cu specific economic din România.

De ce să alegi o carieră în contabilitate?

carieră provocatoare: profesionistul contabil lucrează cu cifrele, dar are nevoie şi de abilităţi de comunicare şi de principii de etică. Acesta este considerat din ce în ce mai mult un consilier şi un partener al managerilor. Profesionistul contabil se poate specializa în domenii precum management financiar, audit, guvernanţă corporativă, analiză financiară, informatică de gestiune, fiscalitate etc.
oportunităţi în carieră: pregătirea în acest domeniu permite accesul la o varietate de posturi, în mediul public sau privat, indiferent de tipul de activitate şi de mărimea entităţii, fiind un punct de plecare în orice carieră de top în afaceri.
profesie sigură şi bine plătită: este plasată în topul celor mai atractive cinci profesii, din punct de vedere al atractivităţii financiare şi al siguranţei locului de muncă.

Forbes.com: Contabilitatea este una dintre cele trei specializări care au cea mai mare probabilitate de a-ţi aduce un loc de muncă.

  From: American Accounting Association, The Pathways Commission

De ce să fii student al facultăţii CIG din ASE?

Prestigiul diplomelor pe piaţa forţei de muncă;
Plan de învăţământ corelat cu cerinţele mediului de afaceri şi modernizat în permanenţă; 
Oportunităţi (prin exceptări de la examene) pentru certificare internaţională în cadrul profesiei contabile (acreditări ACCA - Association of Chartered Certified Accountants ICAEW - The Institute of Chartered Accountants in England and Wales si CIMA -Chartered Institute of Management Accountants ); 
Parteneriate cu organismele profesiei contabile din România (CECCAR - Corpul Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România și CAFR - Camera Auditorilor Financiari din România);
Oportunităţi de formare profesională în funcţie de planul de carieră: serie cu predare în limba engleză sau română, cursuri opţionale, specializări în cadrul programelor de masterat. Deoarece cunoaşterea limbii engleze este din ce în ce mai frecvent o condiţie obligatorie pentru angajare, facultatea noastră propune serii cu predare în limba engleză atât în ciclul de licenţă cât şi în cel de masterat. 
Internaţionalizare şi parteneriate cu multinaţionale şi universităţi din străinătate pentru oferirea de burse, internshipuri, schimburi de studenţi etc. Studenţii pot beneficia, în urma unui proces de selecţie organizat la nivel instituţional, de posibilitatea de a studia un semestru sau un an universitar, la o universitate parteneră din spaţiul european. 
Profesori invitaţi din străinătate şi din mediul practic.

Oferta Educațională

templatemo.com

Ciclul de licenta 

Acest program vizează dezvoltarea competenţelor fundamentale în domeniul contabilităţii şi informaticii de gestiune. Printr-un plan de învăţământ modern, facultatea CIG răspunde nevoilor actuale ale mediului de afaceri. Informatii suplimentare privind admiterea la ciclul de studii de licenta sunt disponibile aici

Masterat 

Facultatea organizează diverse tipuri de programe de masterat:de cercetare sau profesionale, cu acreditări de la organismele profesiei contabile naţionale şi/sau internaţionale, cu predare în limba română sau engleză.  Informatii suplimentare privind admiterea la programele de studii de masterat sunt disponibile aici.

Doctorat 

Facultatea organizeaza doctoratul, invatamant cu frecventa si fara frecventa in specializarile: Contabilitate si Drept. In ASE, studiile universitare de doctorat se desfasoara la forma de invatamant cu frecventa. La programele de doctorat sunt locuri finantate din fonduri publice si din alte surse. nformatii suplimentare privind admiterea la doctorat sunt disponibile aici