Contact

  DECANAT

Decanatul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune se află în clădirea Ion N. Angelescu
Adresa este: Piaţa Romană nr. 6, parter Sector 1, cod 010374, O.P. 22, Bucureşti


 TELEFOANE

Decan
Telefon: +40 21 - 319 19 00, interior 116
E-mail: decan@cig.ase.ro

Prodecani
Telefon: +40 21 - 319 19 00, interior 113

Secretariat
Telefon: +40 21 - 319 19 00, interior 118 sau 228
Fax: +40 21 - 319 19 89

Locația noastră