Alegerea disciplinelor opţionale şi facultative pentru anul universitar următor

Pana la data de 30.05.2017 are loc alegerea disciplinelor opţionale şi facultative pentru anul universitar următor prin intermediul paginii web de către studenţi.

Studentii de la anul I pot alege pentru una dintre disciplinele opționale:
Tehnologii pentru dezvoltarea aplicațiilor informatice de gestiune  (prezentare , fisa disciplinei)
Produse informatice financiar contabile (prezentare,  fisa disciplinei)

Studentii de la anul II pot alege pentru una dintre disciplinele opționale:

- Metodologii manageriale (fisa disciplinei)
- Managementul resurselor umane (fisa disciplinei)
- Managementul investitiilor (fisa disciplinei)
- Managementul calitatii proceselor (fisa disciplinei)