Comisia de concurs pentru acordarea gradațiilor de merit și depunerea dosarelor

Consiliului Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de gestiune a stabilit a avizat prin vot Comisia de concurs pentru obţinerea gradaţiilor de merit cu următoarea componenţă:

- preşedinte - Prof.univ.dr. Liliana Feleagă
- membri - Prof.univ.dr. Camelia Stoica - director Departamentul de Drept
                - Prof.univ.dr. Anghel Ion - director Departamentul de Analiză şi Evaluare Economico-Financiară
                - Prof.univ.dr. Nadia Albu - membru în Consiliul Facultăţii
                - Prof.univ.dr. Mirela Gheorghe - membru în Consiliul Facultăţii

Consiliului Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de gestiune a stabilit repartizarea pe grade didactice a gradaţiilor de merit scoase la concurs în acest an universitar pentru cadrele didactice din facultatea noastră. Astfel:

- Departamentul de Analiză şi Evaluare Economico-Financiară

       -  1 loc - postul conferenţiar

- Departamentul de Contabilitate şi Audit

       -  8 locuri - postul profesor

       -  4 locuri - postul conferenţiar

- Departamentul de Drept

       -  1 loc - postul profesor

       -  2 locuri - postul conferenţiar

       -  2 locuri - postul lector

- Departamentul de Informatică şi Gestiune

       -  3 locuri - postul profesor

       -  3 locuri - postul conferenţiar

Dosarele se vor depune la secretariatul facultății (doamna Luminita Hermeniuc) in termenul stabilit conform metodologiei.