Curs pentru doctoranzi "Research methods in accounting", 30 mai - 9 iunie 2017

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi Școala doctorală – domeniul Contabilitate a organizat cursul de pregătire doctorală “Research methods in accounting” în perioada 30 mai – 8 iunie 2017. În cadrul cursului au predat Prof. univ. dr. Ion Ionaşcu şi prof. univ. dr. Nadia Albu (ASE Bucureşti), precum şi Prof. Robert Faff (University of Queensland, Australia şi visiting research professor la ASE Bucureşti), Prof. Andrei Filip (ESSEC Paris, Franţa), Prof. Luc Pugam (HEC Paris, Franţa), Prof. Anna Alon (Agder University, Norvegia) şi Prof. Sebastian Hoffmann (University of Edinburgh, Marea Britanie). Participarea profesorilor străini a fost facilitată de acordurile facultăţii CIG cu universităţi din străinătate, Prof. Alon şi Prof. Hoffmann vizitând ASE cu mobilităţi Erasmus + iar Prof. Filip în baza acordului încheiat în 2016 cu ESSEC Paris. La cursuri au participat 14 doctoranzi ai Scolii doctorale domeniul Contabilitate.