Programe de licență

Facultatea noastră admite anual în jur de 500 de studenţi în programul de studii licenţă cu durata de 3 ani. Acest program vizează dezvoltarea competenţelor fundamentale în domeniul contabilităţii şi informaticii de gestiune. Printr-un plan de învăţământ modern, aliniat la tendinţele internaţionale şi la cerinţele organismelor profesiei contabile, răspundem nevoilor actuale ale mediului de afaceri.