Managementul calității

  • Obiectivele CIG 2012-2013  Download
  • Lista auditorilor calitate CIG  Download
  • Comisia de asigurare si evaluare a calitatii la nivelul facultatii CIG   Download
  • Politica Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune în domeniul calităţii pe anul universitar 2012-2013   Download
  • Program de măsuri privind creșterea calității la nivelul facultății 2012-2013   Download
  • Reclamaţii, sesizări, contestaţii   Download
  • Formular sesizări   Download
  • Date contact auditori calitate CIG   Download
  • Date contact Comisie calitate CIG Download
  • Regulament intern de evaluare a cadrelor didactice de catre studenti   Download