Managementul calității

  • Raport 2017 Download
  • Obiectivele CIG 2017-2018  Download
  • Comisia de asigurare si evaluare a calitatii la nivelul facultatii CIG   Download
  • Politica Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune în domeniul calităţii pe anul universitar 2017-2018   Download
  • Program de măsuri privind creșterea calității la nivelul facultății 2017-2018   Download
  • Reclamaţii, sesizări, contestaţii   Download
  • Formular sesizări   Download

Arhiva rapoarte