Prezent si viitor

In contextul actual al societatii informationale si al unei economii bazate pe cunostinte, facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune pregateste In mod egal, economisti cu o dubla competenta, contabila si informatica.

Reforma contabilitatii din România dezvolta si multiplica rolul specialistilor contabili cu inalta calificare in domeniul productiei si utilizarii informatiei contabile, gestiunii eficiente a resurselor separate pe entitati patrimoniale, evaluarilor de patrimoniu si de societati comerciale, analizei economico-financiare si studiilor de fezabilitate a intreprinderilor.

Un element nou introdus de reforma contabilitatii, care atesta valoarea si recunoasterea sociala a specialistului in acest domeniu, este cel al liberalizarii profesiei de expert contabil, contabil autorizat si auditor financiar. Un asemenea demers este reflexul nevoii de consultanta si pilotare In administrarea resurselor si afacerilor, in asa fel incât acestea sa aiba o profitabilitate maxima.

Calculatorul electronic constituie astazi un instrument indispensabil pentru gestiunea economica, capabil nu numai sa simplifice si sa accelereze procesele de prelucrare si stocare a datelor ci si sa potenteze munca economistului contabil prin implementarea de metode si tehnici de analiza, diagnostic si decizie din ce in ce mai riguroase si complexe. Acesta solicita specialisti care sa posede, alaturi de cunostinte aprofundate de gestiune economica, o formare adecvata in domeniul informaticii.

In acest cadru, activitatea desfasurata de absolventii acestei specializari, vizeaza si perfectionarea continua, a procedurilor informationale orientate spre urmarirea si evaluarea activitatii unitatilor si agentilor economici. Aceasta se realizeaza prin analiza si structurarea fluxurilor informationale existente, proiectarea de aplicatii si sisteme informatice de gestiune, implementarea si mentinerea lor in exploatare.

Un alt domeniu de activitate de mare noutate, aparut ca o consecinta directa a cresterii rapide a rolului sistemelor informatice de gestiune in activitatea unitatilor economice il constituie auditarea sistemelor si aplicatiilor informatice aflate in exploatare. Specialistul in contabilitate si informatica de gestiune are aici rolul de a verifica corectitudinea si eficacitatea metodelor si mijloacelor adoptate pentru asigurarea sigurantei in functionare a sistemelor, asigurarea calitatii si confidentialitatii datelor si rezultatelor oferite utilizatorilor.