Proiecte de cercetare

Granturi CNCSIS/CNCS

În cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune s-au derulat și următoarele proiecte de cercetare:

 • Grant CNCSIS 424 - Metodologie pentru securitatea si auditul sistemelor informatice de gestiune
  Pentru a accesa pagina proiectului, apăsați aici.
 • PN–II–IDEI–PCE ID 827 - Contabilitatea verde - Strategii transdisciplinare catre contabilitatea socioeconomica si de mediu
  Pentru a accesa pagina proiectului, apăsați aici.
 • PN-II-IDEI-PCE ID 1819 - Cercetari privind repozitionarea raportarii financiare prin prisma riscurilor si incertitudinilor generate de factorii contingenti sociali si de mediu
  Pentru a accesa pagina proiectului, apăsați aici.
 • PN-II-IDEI-PCE ID 1840 - Beneficiile adoptarii normelor IFRS: o cercetare exploratorie privind impactul internationalizarii contabilitatii romanesti asupra reducerii costului capitalului
  Pentru a accesa pagina proiectului, apăsați aici.
 • PN-II-IDEI-PCE ID 1827 - Panoptic privind conotatiile conceptului de performanta in entitatile sectorului public din Romania: creare versus diseminare
  Pentru a accesa pagina proiectului, apăsați aici.
 • PN-II-IDEI-PCE ID_1825 - Cercetari, dezvoltari si inovari in contabilitatea sociala si de mediu din perspectiva politicilor si procedurilor de recunoastere a eco-costurilor incalzirii globale in Romania
  Pentru a accesa pagina proiectului, apăsați aici.
 • Grant CNCSIS 1013 - Noi abordari in managementul financiar al institutiilor de invatamant preuniversitar
  Pentru a accesa pagina proiectului, apăsați aici.
 • Grant CNCSIS 1015 - Actual si perspectiva in auditul financiar al institutiilor publice
  Pentru a accesa pagina proiectului, apăsați aici.
 • CEEX 500 - Impactul dinamicii preţurilor utilităţilor publice asupra economiei naţionale şi principalelor sectoare vulnerabile. Evaluare, modelare şi prognoză
  Pentru a accesa pagina proiectului, apăsați aici.
 • Grant CNCSIS 1243 - Optimizarea metodologiei privind identificarea şi prevenirea riscurilor din activitatea economico-financiară a întreprinderilor în contextul evoluţiilor contemporane
  Pentru a accesa pagina proiectului, apăsați aici.
 • PN–II–IDEI–PCE ID 797 - Noi valente cognitive privind normalizarea contabila in Romania: ereditate si tanatogeneza in contabilitate in contabilitate
  Pentru a accesa pagina proiectului, apăsați aici.
 • PN-II-RU-TE ID 326 - Elaborarea şi implementarea la nivelul entităţilor economice din România a unui model de evaluare bazat pe conceptul menţinerii capitalului fizic
  Pentru a accesa pagina proiectului, apăsați aici.
 • PN-II-RU-TE ID 337 - Model de analiza a factorilor care actioneaza asupra profilului profesional al profesionistilor contabili din Romania. Studiul adaptarii profesiei la mediul economic actual si efectuarea de previziuni
  Pentru a accesa pagina proiectului, apăsați aici.
 • PN-II-RU-TE ID 341 - Fundamentarea unei strategii nationale pentru implementarea IFRS pentru IMM in Romania
  Pentru a accesa pagina proiectului, apăsați aici

Proiecte POSDRU

 • POSDRU/92/3.1/S/56330
  Pentru a accesa pagina proiectului, apăsați aici.
 • POSDRU/86/1.2/S/53849
  Pentru a accesa pagina proiectului, apăsați aici