Relatii cu mediul de afaceri

Relații cu organismele naţionale ale profesiei contabile

Programele de masterat organizate de facultatea noastră sunt acreditate de organismele naţionale ale profesiei, Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).

Protocoalele încheiate le puteţi accesa aici.

RELAȚII CU ORGANISMELE INTERNAŢIONALE ALE PROFESIEI CONTABILE

 • programul de licenţă este acreditat de ACCA - Association of Chartered Certified Accountants şi de ICAEW - The Institute of Chartered Accountants in England and Wales;
 • facultatea are un accord the Partner in Learning cu ICAEW – The Institute of Chartered Accountants in England and Wales
 • programul de masterat Contabilitatea Afacerilor – este dezvoltat în parteneriat cu ACCA şi un furnizor de training acreditat ACCA
 • programul de masterat Tehnici Contabile şi Financiare de Gestiunea Afacerilor – este acreditat de CIMA – Chartered Institute of Management Accountants.

Relaţii cu mediul de afaceri

KPMG

 • în iunie 2011, KPMG şi ASE au încheiat un parteneriat de colaborare. Acesta include crearea institutiilor de KPMG Professor şi KPMG Fellow pentru sprijinirea performantei in mediul academic. In iunie 2011 au primit distincţia de KPMG Professor domnul prof. univ. dr. Pavel Năstase şi distincţia de KPMG Fellow domnul conf. univ. dr. Cătălin Nicolae Albu.
 • în ianuarie 2012, în cadrul parteneriatului KPMG – ASE Bucureşti, 4 reprezentanţi ai KPMG au susţinut prelegeri cu caracter practic studenţilor facultăţii CIG, după cum urmează:
 1. Senior manager Angela Manolache – în cadrul cursului Convergenţe contabile internaţionale, anul I Master CAIG (titular de curs Lect. univ. dr. Mădălina Gîrbină)
 2. Senior manager Avi Victor - în cadrul cursului Politici şi opţiuni contabile, anul III licenţă, seria B (titular de curs Conf. univ. dr. Nadia Albu)
 3. Senior manager Georgiana Iancu – în cadrul cursului Audit intern, anul III licenţă, seria D (titular de curs Conf. univ. dr. Cătălin Albu)
 4. Senior manager Adela Ciucioi - în cadrul cursului Politici şi opţiuni contabile, anul III licenţă, seria A (titular de curs Lect. univ. dr. Cristina Morariu)
 • în data de 6 aprilie 2012, 25 studenţi din anul II master CAIG au vizitat KPMG în cadrul activităţii de practică de specialitate, sub coordonarea Conf. univ. dr. Cătălin Albu (ASE Bucureşti, KPMG Fellow). Au fost organizate întâlniri în diverse departamente, iar studenţii au interacţionat cu specialişti KPMG.
 • în mai 2012, în cadrul parteneriatului KPMG – ASE Bucureşti, 3 reprezentanţi ai KPMG au susţinut prelegeri cu caracter practic studenţilor facultăţii CIG, după cum urmează:
   1. Senior manager Angela Manolache – în cadrul cursului de Contabilitate consolidată, anul II licenţă (titular de curs Conf. Univ. dr. Mihaela Minu);
   2. Senior manager Răzvan Nan – pe tema Evaluarea si recunoasterea instrumentelor financiare, în cadrul programelor de master Concepte si practice de audit la nivel national si international si Contabilitate international (titular de curs Prof. Univ. dr. Liliana Feleaga).

KPMG a organizat in parteneriat cu ASE un concurs de eseuri pe tema „Forecast that! A glimpse into the future of accounting”.

Câştigătorii concursului pentru ediţia 2012 sunt:

 1. Radu Elena Georgiana (anul III licenţă) (premiul I – 3 luni internship la KPMG)
 2. Mateescu Ruxandra Adriana (master CAIG, anul I) (premiul II – 2 luni internship la KPMG
 3. Ianculescu Cristina Valeria Iulia (master CAIG, anul I) (premiul III – 1 luna internship la KPMG).

Câştigătorii concursului pentru ediţia 2013 sunt:

 1. Locul I - Catalin Burcica - student programul de masterat Analiza financiara si evaluare; Tema propusa - Evolutia contabilitatii in urma crizei economice globale;
 2. Locul II - Ioana Alexandra Olteanu - studenta anul 3 ciclul de licenta;
 3. Locul III - Tatiana Ursu - studenta programul de masterat Contabilitate internationala; Tema propusa - Ethics in accounting.”

Journal of Accounting and Management Information Systems a publicat în luna iunie un număr special în care pentru 5 lucrări de cercetare au fost publicate comentarii din punct de vedere al practicienilor de la KPMG. Lucrările au fost prezentate în secţiuni speciale KPMG – AMIS la conferinţa internaţională AMIS 2012 care a avut loc în perioada 13-14 iunie 2012, ASE Bucureşti. Numărul special a fost prefaţat de un articol pe tema relaţiei între cercetare şi practică, autori Cătălin Nicolae Albu (ASE Bucureşti, KPMG Fellow) şi Şerban Toader (Senior Partner KPMG România).

La un an de la încheierea protocoalelor de colaborare între ASE şi KPMG, KPMG a dat publicităţii o declarație de presă.