Cercetarea stiintifica studenteasca

Activităţile legate de susţinerea cercetării ştiinţifice studenţeşti vizează sensibilizarea studenţilor vizavi de activitatea de cercetare în domeniile contabilității, auditului, analizei economico-financiare şi tehnologiei informației, în special prin realizarea de cercetări cu relevanţă pentru practică şi pentru activitatea de reglementare.

Publicaţii ale studenţilor în reviste de contabilitate

  • Guvernanţa corporativă în România. Percepţii şi perspective - Conf. univ. dr. Nadia Albu, Ec. Ancuţa Durica, Ec. Nicoleta Grigore, Ec. Dorina Grigoraş, Ec. Ruxandra Mateescu, Ec. Anca Ichim – Revista Contabilitatea, Expertiza şi Auditul Afacerilor, iunie 2013 (Download pdf)

EDIȚII ALE SESIUNILOR ȘTIINȚIFICE STUDEnȚEȘTI

SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ AN UNIVERSITAR 2016-2017

Situatie premii

SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ AN UNIVERSITAR 2015-2016

Sesiunea stiintifica studenteasca a avut loc, conform calendarului studentului,  in perioada 21-22 aprilie 2016.
Evenimentul in imagini
Situatie premii
SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ AN UNIVERSITAR 2014-2015

SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ AN UNIVERSITAR 2013-2014

         Premii la Olimpiada naţională (Evenimentul in imagini aici. )

Facultatea noastră a fost reprezentată la Olimpiada Naţională a Economiştilor în Formare – ediţia a IX-a, Domeniul Contabilitate şi Informatică de Gestiune, organizată la Timişoara în perioada 22-24 mai 2014, de patru lucrări premiate la faza locală (trei la ciclul de master şi una de la cicul de licenţă). Toate cele patru lucrări au obţinut premii:

    Secţiunea licenţă:

    - Dobrin Alexandra Diana, Dinu Aura (anul I): Situaţia fluxurilor de trezorerie – de la o idee locală la o practică globală – Premiul pentru inovare; locul III la ACCA Business Game

    Secţiunea master:

       - Mititelu Cosmin Florin, Caraconcea Elena-Cosmina, Dinu Mihaela Iuliana (master CAIG, anul I): Deprecierea fondului comercial – posibilităţi şi implicaţii în manipularea rezultatului – Premiul pentru creativitate

      - Săndulescu Maria Silvia (master ACCA, anul II) – Behavioral implications of the budgetary process – Premiul special EY

     - Lungeanu Alexandra Cristina, Horodincu Ana Elena (master CAIG, anul I) – Optimizarea costurilor – o formă indirectă pentru finanţarea corporaţiilor în contextul globalzării - Premiul special EY

SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ AN UNIVERSITAR 2012-2013

Sesiunea științifică an universitar 2011-2012

În perioada 6-7 aprilie 2012 a avut loc sesiunea științifică studențească, cu programul atașat.

Sesiunea științifică an universitar 2010-2011

În perioada 15-16 aprilie 2011 va avea loc Sesiunea Ştiinţifică Studenţească în cadrul universităţii noastre. Mai multe detalii aici

Condițiile de tehnoredactare se găsesc aici

Lista participanților la sesiune:

  • Licența secțiunea CIG 2011 - detalii aici.
  • Licența secțiunea Drept 2011 - detalii aici.
  • Secțiunea Master CIG 2011 - detalii aici.

Sesiunea științifică an universitar 2009-2010

Îi felicităm pe toţi participanţii la sesiunea ştiinţifică studenţească pentru rezultatele deosebite obţinute. Felicităm coordonatorii ştiinţifici ai lucrărilor pentru nivelul la care s-au prezentat studenţii noştri.

Mai multe detalii aici.

Diplome:

  • Diploma 1 - detalii aici.
  • Diploma 2 - detalii aici.

Informații despre premii:

  • Situaţia premiilor la sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti - detalii aici.
  • Anunț premii - detalii aici.
  • Catedra de Drept - premii sesiunea științifică - detalii aici.